Seno

Seno z pastvin centra DARHORSE je primárně určeno k výživě sportovních koní u kterých se předpokládá velký důraz na jeho kvalitu a druhové ložení.

Zdrojem sena jsou nově vytvořené pastviny, přičemž nejstarší byly založeny v r. 2010. Půda na pastvinách je velmi kvalitní s dostatečným množstvím živin a generuje velké výnosy pícniny, a to již od druhého roku. Složení pícniny bylo upraveno ve prospěch vyššího podílu vlákniny tak, aby to maximálně vyhovovalo enzymatickému i mikrobiálnímu trávení koní. Druhové složení pícniny a tím i sena je v rámci celé lokality velmi podobné, pouze na některých pastvinách byly použity druhy a podruhy běžné ve střední Evropě a na jiných zase druhy a poddruhy běžné spíše v západní části Evropy. Leguminózy byly zařazeny pouze v minimálním rozsahu (podíl max. 5%) a lokálně může být vyšší podíl lipnice luční a kostřavy červené. Pícnina je zpracována špičkovou technikou, čímž je podpořena kvalita výsledného produktu. Pro lisování je např. používán nejmodernější lis značky John Deer s variabilní komorou. Seno je slisována do kulatých balíků o průměru 140-150 cm, které jsou omotány sítí. Při zpracování sena usilujeme o jeho minimální prašnost a to z důvodu prevence respiračních problémů koní ustájených v uzavřených boxech. Stejné nároky jsou kladeny i na uskladnění sena, které je prováděno pouze v moderních senících.

Seno

Příklad „endemitního“ složení:
Ovsík vyvýšený Median 8%
Bojínek luční Egida 30%
Jílek vytrvalý Bača 10%
Lipnice luční Slezanka 12%
Kostřava luční Fantazja 5%
Kostřava červená   10%
Festulolium Perun 15%
Příklad „evropského“ složení:
Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 5%
Bojínek luční Phleum pratense 25%
Jílek vytrvalý Lolium perenne 10%
Lipnice luční Poa pratensis 15%
Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea 5%
Kostřava červená Festuca rubra 15%
Mezidruhový hybrid Festulolium 25%