Technické služby

Technické služby
Pro správu rozsáhlého zemědělského areálu a obhospodařování rozsáhlých pastvin a polností je nezbytné větší množství techniky, jejíž využití je často nárazové. Z tohoto důvodu je centrum DARHORSE schopné poskytnout zájemcům i některé technické služby a to v rámci efektivnějšího využití techniky, kterou má k dispozici. Jedná se zejména o tyto služby:

  • třídění nejrůznějších sypkých materiálů,
  • štěpkování dřevěných materiálů,
  • údržba pastvin a zpracování pícnin,
  • manipulační technika, bagry a nakladače,

Třídění sypkých materiálů
Třídění sypkých materiálů se provádí na třídičce stavebních materiálů MS 2800, která je určena pro široké použití ve stavebnictví, komunálních službách, zahradnictví, zemědělství a v dalších oborech. Díky svým rozměrům se snadno přepravuje a je možno ji nasadit přímo na stavbě nebo pozemku což snižuje náklady na přepravu materiálu. K třídění je nezbytný i nakladač s objemem lopaty cca 1m3. Separace jednotlivých frakcí je závislá na velikosti ok použitých vyměnitelných sít o rozměrech 2000x1800 mm. Vibraci síta zajišťuje třífázový elektrický vibrační motor o příkonu 1,1 kW. Malý příkon vibračního motoru zajišťuje nízké provozní náklady třídičky. Podle tříděného materiálu lze jednoduše nastavovat velikost vibrací vibromotoru a tím optimalizovat výkon třídičky. Díky velké ploše třídícího síta (více než 3,6 m2) je schopna třídička dosáhnout v závislosti na typu tříděného materiálu výkonu až 80 t/hod. Třídička je schválena pro provoz s obsluhou pouze jednou osobou. V rámci jednoho třídění lze docílit tří frakcí materiálů. V našem centru je používána zejména na prosívání zeminy a štěrkopísků.

Třídičku si lze pronajmout nebo je možné objednat kompletní realizaci třídění s nakladačem a obsluhou. Níže jsou uvedeny orientační ceny pronájmu a třídění.

Pronájem třídičky MS 2800
délka pronájmu 1 - 7 dny 3000,-Kč /den
délka pronájmu 7 – 30 dnů 2500,-Kč /den
kauce 50.000,-Kč

Kompletní realizace třídění
třídička, nakladač, obsluha 2500,-Kč/hod.

Štěpkování dřevěných materiálů
Štěpkování dřevěných materiálů je prováděno na průmyslovém štěpkovači Skorpion 250 R. Toto zařízení slouží ke štěpkování větví, kmenů stromů a dřevěné kulatiny, a také dřevného odpadu o průměru do 250 mm. Tento štěpkovač s tříbodovým systémem závěsů je určen pro spolupráci se zemědělským traktorem o výkonu min. 80 KM. Pohon je řešen přes kardan traktoru (540 ot./min). Tento štěpkovač je vybaven hydraulickým pohonem válců pro posun materiálu, který je napájen z vlastního hydraulického systému. Štěpkovač je plně pojízdný a je možné na něm štěpkovat jakoukoliv dřevní hmotu včetně kmenů do průměru 25cm. Vyrobenou štěpku je možné použit pro přímé spalování v kotlích, pro kompostování, pro dekorační účely, nebo jako surovina pro výrobu briket a pelet. V našem centru je toto zřízení využíváno pro výrobu štěpek, které tvoří nášlapnou vrstvu některých dostihových drah.

Orientační cena štěpkování
Štěpkování dodané dřevní hmoty 350,-Kč/m3
Prodej štěpky 500,-Kč/m3

Údržba pastvin a zpracování pícnin
Údržba a zpracování pícnin na rozsáhlém pastevním komplexu si vyžádalo pořízení kompletní pícninářské techniky. Jedná se o pluhy, podmítač, kombinátor, luční brány, rotavátor, sekačky s kondicionéry, mulčovač, nahrabovač, obraceč, lis na balíky, ovíječ balíků fólií, rozmetadlo hnoje, rozmetadlo hnojiv, přepravník balíků a čtyři traktory. Pomocí této techniky, jsme schopni zajistit kvalitní založení nových pastvin, včetně jejich údržby a zpracování pícnin ve formě kulatých balíků sena nebo senáže.

 

Manipulační technika, bagry a nakladače
Centrum DARHORSE nabízí zájemců z okolí Roudnice nad Labem možnost využít volné kapacity u manipulační techniky, bagrů a nakladače. K dispozici je kolový bagr Warinski, traktorový podkop, 2x traktorový nakladač a manipulátor JCB s 6m dlouhým výsuvem. Služby této techniky jsou prováděny s obsluhou. Cena je stanovena dohodou dle typu a rozsahu požadovaných prací.